Mikeš Dalibor

Přejít na obsah

Hlavní nabídka


Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost
Týká se Vás bezpečnostní řízení na Národním bezpečnostním úřadě?

Chcete se podílet na zakázkách pro Armádu ČR, Policii ČR, Celní správu ČR, Vězeňskou službu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, atp.? Zabýváte se vývojem a poskytováním SW, utajovanou výstavbou, zpracováním projektové dokumentace, zabezpečením objektů, realizací a správou sítí? Provádíte dodávky či servis telekomunikačních a informačních systémů, apod.?


Při přípravě a realizaci těchto zakázek je nutné, aby se zaměstnanci seznamovali s utajovanými informacemi souvisejícími s ochranou důležitých státních zájmů a bezpečnosti ČR nebo členských zemí NATO a EU. Pokud se na nich vaše firma chce podílet, musí nezbytně získat osvědčení podnikatele a osvědčení fyzické osoby pro vybrané zaměstnance od Národního bezpečnostního úřadu.

Pro práci s utajovanými informacemi existují dle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 4 stupně utajení: Vyhrazené (nejnižší), Důvěrné, Tajné, Přísně tajné (nejvyšší). Dále je práce s utajovanými informacemi určena i formou přístupu k utajovaným informacím: seznamování se s utajovanými informacemi pouze u zákazníka nebo poskytování a vznik utajovaných informací, kdy je možné utajované informace vytvářet

v sídle nebo na provozovně podnikatele. Pokud nevíte, jakou formu přístupu zvolit a jak úspěšně projít bezpečnostním řízením, rádi Vám poradíme. Osvědčení fyzické osoby musí získat také pracovníci orgánů státní správy a samosprávy státních institucí a subjektů, které potřebují v rámci svého výkonu činnosti pracovat s utajovanými informacemi.

Jak vám můžeme pomoci?
Podnikatel Dalibor Mikeš poskytuje v této oblasti následující služby:

 • poradenství a konzultace v souvislosti s ochranou utajovaných informací

 • příprava subjektu pro bezpečnostní řízení včetně implementace legislativních požadavků v organizaci

 • zpracování bezpečnostní dokumentace podnikatele a projektu fyzické bezpečnosti

 • zpracování směrnic zajišťujících personální a administrativní bezpečnost

 • zpracování projektové a provozní bezpečnostní dokumentace informačního systému potřebné k certifikaci informačního systému (tzv. bezpečnostní dokumentace informačního systému)

 • zpracování manuálu pro odpovědnou osobu a bezpečnostního ředitele

 • kontrolu veškerých podkladů pro bezpečnostní řízení před odevzdáním na Národním bezpečnostním úřadě, včetně předání

 • realizace povinných školení v oblasti ochrany utajovaných informací (1xročně) odpovědné osoby, bezpečnostního ředitele, osoby pověřené vedením jednacího protokolu, bezpečnostního správce informačního systému a ostatních pracovníků, kteří mohou přijít do styku s utajovanými informacemi

 • provedení bezpečnostních auditů

 • v případě plné moci zastupování podnikatelského subjektu na Národním bezpečnostním úřadě

 • přepracování dokumentace zákazníka v souladu s legislativními změnami

 • sledování legislativy a upozorňování na změny (pro zákazníky zdarma)


V případě vašeho zájmu vám zašleme podrobnější informace, rádi zodpovíme vaše dotazy nebo vám zdarma zpracujeme nabídku.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky