Mikeš Dalibor

Přejít na obsah

Hlavní nabídka


Certifikáty a osvědčení

Pro doplnění informací, já jako osoba vlastním osvědčení o splnění podmínek § 12, zákona č. 412/2005 Sb., pro přístup k  utajovaným informacím
do stupně utajení „TAJNÉ“. Rovněž tak organizace Dalibor Mikeš f.o., bezpečnostní poradenství, je držitelem platného osvědčení vydaném NBÚ
o splnění podmínek podle zákona 412/2005 Sb., rovněž pro přístup k  utajovaným informacím do stupně  utajení „TAJNÉ“

Společnost Mikeš Dalibor f.o. vlastní osvědčení, které je v souladu se zákonem č. 412/2005 o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti pro přístup k utajované informaci do stupně utajení  „TAJNÉ“ a to včetně.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky