Mikeš Dalibor - bezpečnostní poradenství

Přejít na obsah

Hlavní nabídka


O nás                    

Správné a účelné zpracování bezpečnostní politiky a projektu organizace včetně realizace v praxi, představuje záruku schválení Národním bezpečnostním úřadem, s optimálními náklady. Vysokou a profesionalní úroveň námi zpracovaných materiálů, zaručuje i zkušenost s již stovkami zpracovaných, předaných a odsouhlasených projektů zástupci Národního bezpečnostního úřadu. Na základě osobního jednání jsme schopni specifikovat konkrétní nabídku dle Vašich požadavků, upřesnit cenu a termín dodání požadovaných materiálů, případně služeb.

Podnikatel Dalibor Mikeš f.o. poskytuje profesionální poradenské služby v  oblasti ochrany majetku, osob a  informací, již od roku 2001,  
od té doby jsem realizoval více než 200 bezpečnostních projektů právnických i fyzických osob a následné získání osvědčení podnikatele pro práci s  utajovanými informacemi dle požadovaného stupně utajení,  jak pro  přístup k  utajované informaci v  souladu s  stanovením § 20 zákona odst. 1 tedy utajovaná informace do požadovaného stupně utajení která u něho vzniká, nebo je mu poskytnuta, nebo případně pouze pro seznamování se s  utajovanými informacemi tedy která u něho nevzniká, ani mu není poskytována, ale ke které mají přístup zaměstnanci podnikatele nebo osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele, a to v souvislosti s výkonem pracovní nebo jiné činnosti pro podnikatele na základě smlouvy.

Pro doplnění informací, já jako osoba vlastním osvědčení o splnění podmínek § 12, zákona č. 412/2005 Sb., pro přístup k  utajovaným informacím do stupně utajení „TAJNÉ“. Rovněž tak organizace Dalibor Mikeš f.o., bezpečnostní poradenství, je držitelem platného osvědčení vydaném NBÚ o splnění podmínek podle zákona 412/2005 Sb., rovněž pro přístup k  utajovaným informacím do stupně  utajení „TAJNÉ“


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky